Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamine on igale ettevõttele oluline faas uue äri või tegevusala alustamisel ning vahendite kaasamisel olemasoleva äri laiendamiseks. Selle protsessi käigus mõtleb ettevõtja üksikasjalikult läbi oma äriidee ja koostab realiseerimise kava. Äriplaani tegemine aitab vähendada ettevõtlusega seotud riske ning ennetada ebameeldivaid üllatusi.

Äriplaan on ka finantseerimise alus, mille abil on võimalik saada ärilisele ettevõtmisele rahalist toetust investeerijatelt, laenuandjatelt ja valitsusasutustelt, näiteks PRIAlt.

Äriplaani koostamine vastavalt otstarbele

Oma äriidee läbimõtlemine ja plaanina kirja panemine aitab tagada, et olulised asjad ei jää märkamata ning kulud arvesse võtmata. Äriplaani koostamisel isiklikuks tarbeks eelistab enamik alustavaid ettevõtjaid ärimudeli ja finantsprognoosid ise kirja panna. Samas võivad kogemuse puudumise tõttu mõnikord prognoosidest välja jääda olulised kulud, mille peale ettevõtja ei oska tulla.

Meie konsultantidel on pikaajaline kogemus põllumajandusettevõtete äriplaanide nõustamisel. Lisaks sellele oleme kokku puutunud ka väga paljude teiste valdkondadega. Seetõttu oskame finantssuhtarve ja -prognoose asjatundja pilguga hinnata. Rahavoogude prognoosi ülevaatamiseks soovitame tulla meie nõustaja konsultatsioonile, et tagada oma äriplaani vettpidavus.

Äriplaani koostamisel struktuurfondidest rahastuse taotlemiseks on kogenud konsultandi kaasamine rangelt soovituslik. PRIA ning EASi äriplaanid ja finantsprognoosid on meetmespetsiifilised, mis tähendab, et soovitud tulemuse saamiseks peab lähtuma vastavatest hindamiskriteeriumitest. Meie asjatundlikel konsultantidel on pikaajalised kogemused erinevatest fondidest toetuste taotlemised, mistõttu oskame vajalikke nõudeid arvesse võtta.

Dokumentide koostamisel pangale on oluline, et ettevõtte finantsprognoosid tõestaksid ettevõtte võimet hoida stabiilsust ja kasumlikkust, mis tagab ettevõtte laenu teenindamise. Finantsasutuste ootused äriplaani sisu ja mahu osa on fondide nõuetest mõnevõrra erinevad. Pangale on tähtis, et projektid oleksid madala riskiga ja ettevõtte profiil usaldusväärne.

Koostame äriplaane PRIAst, vajadusel ka teistest struktuurfondidest ja finantsasutustest toetuste taotlemiseks.

Äriplaani koostamise etapid

Firma raamatupidamise asjatundlikud finantskonsultandid aitavad sind äriidee äriplaaniks vormistamisel ning vajalike finantsprognooside koostamisel.

Äriplaani koostamiseks:

 • Teostame ettevõtjaga intervjuu, et selgitada välja äriidee ning selle realiseerimise plaanid
 • Kogume kokku äriplaani koostamiseks vajalikud andmed
 • Vaatame üle finantsnäitajad ja -suhtarvud ning aitame koostada äriplaani jaoks vajalikud finantsprognoosid
 • Anname nõu äriplaani täiustamise osas, et see vastaks struktuurfondi või finantsasutuse nõuetele

Äriplaani koostamise tulemusel tekib kirjalik dokument. See peab olema kergesti loetav, hästi struktureeritud ja vastama kindlatele, rahvusvaheliselt väljakujunenud sisu ja vormi nõuetele. Hea äriplaan paneb potentsiaalse investeerija või laenuandaja uskuma, et paigutades oma raha antud ettevõtmisesse, on see kindlas kohas ja kasvab jõudsalt.

Nõuanded ettevõtjale äriplaani koostamisel

Äriplaani koostamise nõuded erinevatest struktuurfondidest toetuse taotlemisel võivad varieeruda, kuid enamasti on tarvis läbi mõelda järgmised punktid:

1. Äriidee kirjeldus ja investeeringu eesmärk

 • Tegevusvaldkonna kirjeldus
 • Toote või teenuse lühikirjeldus
 • Sihtgrupi esitlemine
 • Konkurentidest eristumine ja ettevõtte koht turul
 • Finantseerimine

2. Teenus või toode äriplaanis

 • Kas toote või teenuse järgi on nõudlust?
 • Kui suur on turg ja kas see kasvab?
 • Kus ja kuidas toimub tootmine/teenuse osutamine?
 • Millist kasu saab klient teie toote/teenuse tarbimisel?
 • Millised ressursid tootmiseks/teenuse osutamiseks on juba olemas ja milliseid investeeringuid on tarvis teha ?
 • Milliseks kujuneb toote/teenuse omahind ja müügihind ning millised on konkurentide hinnad?

3. Finantsplaneerimine

 • Kui palju peab ettevõte tooteid või teenuseid müüma, et katta vähemalt vältimatud püsikulud?
 • Kui palju peab kaasama täiendavat rahastamist (laen, toetus, kapital), et soetada vajalik vara ning katta stardikulud?
 • Milliste müügikoguste ja hindade juures muutub kogu ettevõtmine tasuvaks ning millal?
 • Kas kogu ettevõtmine, arvestades potentsiaalset turu mahtu ja toote/teenuse pakkumiseks vajalikke tingimusi (inimesed, kapital, kulud, varad), on tasuv ja jätkusuutlik?

4. Turg ja konkurents

 • Kes on kendid ning millised on eri kliendigruppide vajadused seoses toote/teenusega?
 • Kas äriplaan veenab, et ettevõte suudab endale välja võidelda arvestatava turuosa?
 • Milline on plaan konkurentide vastu minekuks?

5. Meeskond ja juhtimine

 • Kas ettevõtte võtmeisikute roll sobib antud eesmärkide saavutamiseks?
 • Milline on nende taust ja varasem kogemus?

6. Tegevuskava

 • Tegevuskava eesmärkide saavutamiseks, tuues välja riskide maandamise viisid
 • Riskianalüüs, tuues välja ettevõtte tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused.

Tellides äriplaani koostamise Firma raamatupidamise asjatundlikelt konsultantidelt, saad abi vajalike dokumentide ja finantsprognooside vormistamisel. Nii on investeeringu, laenu või liisingu taotlemine sujuvam ning toetuse saamise võimalus suureneb tunduvalt!

saada päring

Ettevõtjad kiidavad

Firma raamatupidaja Aino Vooro on kirjutanud meile PRIA projekte juba pikki aastaid. Tal on väga põhjalikud teadmised nii põllumajandusest kui ka projektide kirjutamisest. Oleme saanud rahastusi just tänu Aino oskuslikult koostatud projektidele. Mulle meeldib, et Firako teenused OÜ ei ole ettevõttena liiga suur ja saan väga personaalse lähenemise.

Meie Perearstikeskus on teinud koostööd Firma raamatupidajatega juba 25 aastat. Tellin Aino Voorolt kogu raamatupidamise,  sealhulgas igakuine raamatupidamine, aastaaruande koostamine, inventari arvele võtmine, kulumisprotsendi arvestamine jne.

Olen eriti rahul, et saan regulaarselt juriidilist nõu ka töölepingute koostamiseks, nende erinevate punktide võimaluste ning tõlgenduste kohta. Aino Vooro on mulle nagu oma firma töötaja, võin usalduslikult temaga kõikidest oma keskuse finantsteemadest rääkida.

Tellides professionaalset raamatupidamise teenust saan efektiivsemalt korraldada oma ettevõtte äritegevust ning säästa raha ja aega. Firma raamatupidamise personaalset ja paindlikku teenust olen soovitanud ka juba mitmele teisele firmale.

Firma raamatupidamise ehk Firako teenused OÜ klient olen olnud juba 10 aastat. Tellin kogu raamatupidamise, sealhulgas maksudeklaratsioonid, finantsanalüüsid, aastaaruanded neilt.

Töötan koos raamatupidajatega Ulvi Hark ja Helen Keir, kelle finantsteadmised ja nõuanded on väga vajalikud. Kuigi mul pole kunagi teisi raamatupidajaid olnud, pean koostööd väga edukaks. Minu ettevõtte rahaline heaolu sõltub just nendest. Paljud tuttavad on juba Firma raamatupidamise kliendid ja kõik on väga rahul.

Tellime täiemahulist raamatupidamisteenust Firako teenused OÜ-st juba 2015. aastast. Meil on 6 erinevat valdkonda ja  mitmesugused riigiteenused. Kuigi meie erinevad projektid võivad teha raamatupidaja elu keeruliseks, ei ütle nad kunagi ei.

Firma raamatupidajad võtavad hästi palju minu kui juhi töökoormust vähemaks. Varem pidin peast erinevaid numbreid teadma, nüüd tegelevad sellega nemad. Ma saan kindel olla, et maksud saavad õigesti arvestatud ja õigeaegselt makstud ning mina saan rahuliku une. See on hästi oluline, et raamatupidaja on minu ettevõtte jaoks ja mitte vastupidi, see annab turvatunde. Raamatupidaja Helen Kier on minu jaoks olemas ja saan nõu kiirelt.

Firako töötajad täiendavad end pidevalt, hoiavad end kursis kõikide seadusemuudatustega. Mina ise ei jõua kõiki muudatusi jälgida ja tänu tellitud teenusele on minu firma seadusekuulekas.

Pööraselt mõnus koostöö! Soovitan sellist koostööd absoluutselt kõigile.

Joosepi Talu OÜ maasikakasvatuses on hooajati tööl üle 100 töölise, kelle kõikide tasusid haldab raamatupidaja Jaanika Vooro, lisaks tegeleb ta arvetega, teeb aastaaruanded ja lahendab jooksvalt kõik finantsidega seotud küsimused.

Koostöö on meil hästi minu ettevõtte keskne ja raamatupidaja Jaanika on justkui meie oma töötaja. Jaanika Vooro on minu jaoks finantsraamatupidamise lihtsaks teinud ja temaga on hästi meeldiv suhelda. Ta säästab päris palju minu aega, samal ajal hoides raamatupidamise kiire ja korrektse. Kiidan Firma raamatupidajat Jaanika Voorot ülivõrdes.