Konsultatsioon

Iga ettevõte vajab aeg-ajalt raamatupidamise ja maksude alast konsultatsiooni. Firma raamatupidamise asjatundlikud finantskonsultandid on valmis nõu andma raamatupidamis- ja maksualastes küsimustes ning ettevõtlusvormi muutmisega seoses.

Meie konsultantidel on ekspertteadmised põllumajandusettevõtete nõustamisel. Vaatame üle varade ja kohustiste arvestuse ning finantssuhtarvud ja soovi korral nõustame struktuurfondidest toetuste taotlemisel. Tänu laialdasele kogemusele konsulteerime ka kõigis teistes valdkondades tegutsevaid ettevõtteid.

Jooksev konsultatsioon on lepingulistele klientidele tasuta! Vajadusel lisandub dokumentatsiooni koostamise tasu.

1.     Raamatupidamisalane konsultatsioon

Pakume teenust neile, kes teevad enda ettevõtte raamatupidamist ise, kuid vajavad aeg-ajalt nõustamist. Ettevõtjal tuleb ikka ette keerulisi situatsioone ja vastutusrikkaid ülesandeid. Enamasti on mõistlikum spetsialistidelt nõu küsida kui üksi raamatupidamisalaste väljakutsetega silmitsi seista ja sellele liialt aega kulutada.

 • Raamatupidamisalane nõustamine annab kindlustunde, et sinu ettevõtte raamatupidamine on korrektselt ja ajakohaselt korraldatud.
 • Nõustame kõigis raamatupidamisega seotud küsimustes, mis on ettevõtte jaoks olulised.
 • Tihti pöördutakse meie poole põllumajandusalaste varude arvestuse, kinnisvara investeeringute ning finantsinvesteeringutega seoses.
 • Sageli piisab selguse saamiseks juba ühekordsest konsultatsioonist, kuid nõustamisele võib tulla ka mitu korda järjest.
 • Soovi korral viime läbi sinu ettevõttele raamatupidamisalase koolituse.

2.    Maksualane konsultatsioon

Nõustame spetsiifilistes maksuküsimustes ja lahendame igapäevaseid maksude optimeerimisega seonduvaid probleeme. Maksuseaduste muudatuste korral anname nõu, kuidas vältida võimalikke kahjusid ja pakume kindlustunnet õigete otsuste tegemisel.

 Maksualane konsultatsioon järgmistes valdkondades:

 • Ettevõttes lubatud maksuvabad kulud ning väljamaksed, mis toovad endaga kaasa maksukohustuse (dividendide ja omakapitali väljamaksed, vastuvõtukulud, kingitused ja annetused).
 • Maksudeklaratsioonide esitamine ning muude registreeringute tegemine. Käibemaksu käsitlus ja põhitõed.
 • Üksikisikutele tehtud väljamaksed, sh töötasu ja juhatuse liikme tasu arvestamine. Erisoodustuste deklareerimine (sõiduautod, lähetused, tervisekulud, optsioonid).
 • Raamatupidamisalaste õigusaktide tõlgendamine
 • Bilanss ja majandustehingute mõju bilansile, bilansi ja kasumiaruande koostamine
 • Finantssuhtarvud, varade ja kohustiste ülevaatamine. Eriti oluline põllumajandusettevõtetele, et arvele oleks võetud kogu toodang ja bioloogilised varad
 • FIE-de maksunõustamine

Konsultatsiooni hind on alates 50 €/h. Pakkumise küsimiseks täida allpool olev vorm!

3.    Toetustaotluste nõustamine

Konsultatsiooni käigus vaatame üle finantsnäitajad ja suhtarvud ning rahavoogude prognoosid, et need sobituksid toetustaotlusega.

Nõuandeteenuse eest tasumiseks on võimalik kasutada PRIA poolt pakutavat nõuandetoetust põllumajandusega tegelevatele füüsilistele või juriidilistele isikutele.

Toetustaotluse nõustamisel toimub:

 • Finantsnäitajate ja -suhtarvude ülevaatamine
 • Bioloogiliste varade kajastamise ülevaatamine
 • Nõuanded rahavoogude prognoosi koostamisel

4.    Ettevõtlusvormi muutmine

Iga ettevõtlusvormi puhul kehtib kindel seadusandlus ja erinevad raamatupidamise korraldamise nõuded. Nõustame erinevate ettevõtlusvormide plusside ja miinuste osas, et ettevõtja saaks teha teadliku otsuse. Kõige sagedamini pöördutakse meie poole sooviga muuta ettevõte FIE-st OÜ-ks või teostada FIE üleandmine.

Ettevõtlusvormi muutmisel FIE-st OÜ-ks:

 • Teeme vastavalt kokkuleppele FIE varade ja kohustiste inventuuri
 • Vormistame dokumendid ja üleandmiseks vajalikud aktid
 • Koostame üleandmiseks vajalikud lepingud

Dokumentatsioon on äärmiselt oluline tehingu korrektseks vormistamiseks ja maksuriskide vältimiseks.

Ettevõtjad kiidavad

Joosepi Talu OÜ maasikakasvatuses on hooajati tööl üle 100 töölise, kelle kõikide tasusid haldab raamatupidaja Jaanika Vooro, lisaks tegeleb ta arvetega, teeb aastaaruanded ja lahendab jooksvalt kõik finantsidega seotud küsimused.

Koostöö on meil hästi minu ettevõtte keskne ja raamatupidaja Jaanika on justkui meie oma töötaja. Jaanika Vooro on minu jaoks finantsraamatupidamise lihtsaks teinud ja temaga on hästi meeldiv suhelda. Ta säästab päris palju minu aega, samal ajal hoides raamatupidamise kiire ja korrektse. Kiidan Firma raamatupidajat Jaanika Voorot ülivõrdes.

Meie Perearstikeskus on teinud koostööd Firma raamatupidajatega juba 25 aastat. Tellin Aino Voorolt kogu raamatupidamise,  sealhulgas igakuine raamatupidamine, aastaaruande koostamine, inventari arvele võtmine, kulumisprotsendi arvestamine jne.

Olen eriti rahul, et saan regulaarselt juriidilist nõu ka töölepingute koostamiseks, nende erinevate punktide võimaluste ning tõlgenduste kohta. Aino Vooro on mulle nagu oma firma töötaja, võin usalduslikult temaga kõikidest oma keskuse finantsteemadest rääkida.

Tellides professionaalset raamatupidamise teenust saan efektiivsemalt korraldada oma ettevõtte äritegevust ning säästa raha ja aega. Firma raamatupidamise personaalset ja paindlikku teenust olen soovitanud ka juba mitmele teisele firmale.

Firma raamatupidaja Aino Vooro on kirjutanud meile PRIA projekte juba pikki aastaid. Tal on väga põhjalikud teadmised nii põllumajandusest kui ka projektide kirjutamisest. Oleme saanud rahastusi just tänu Aino oskuslikult koostatud projektidele. Mulle meeldib, et Firako teenused OÜ ei ole ettevõttena liiga suur ja saan väga personaalse lähenemise.

Firma raamatupidamise ehk Firako teenused OÜ klient olen olnud juba 10 aastat. Tellin kogu raamatupidamise, sealhulgas maksudeklaratsioonid, finantsanalüüsid, aastaaruanded neilt.

Töötan koos raamatupidajatega Ulvi Hark ja Helen Keir, kelle finantsteadmised ja nõuanded on väga vajalikud. Kuigi mul pole kunagi teisi raamatupidajaid olnud, pean koostööd väga edukaks. Minu ettevõtte rahaline heaolu sõltub just nendest. Paljud tuttavad on juba Firma raamatupidamise kliendid ja kõik on väga rahul.

Tellime täiemahulist raamatupidamisteenust Firako teenused OÜ-st juba 2015. aastast. Meil on 6 erinevat valdkonda ja  mitmesugused riigiteenused. Kuigi meie erinevad projektid võivad teha raamatupidaja elu keeruliseks, ei ütle nad kunagi ei.

Firma raamatupidajad võtavad hästi palju minu kui juhi töökoormust vähemaks. Varem pidin peast erinevaid numbreid teadma, nüüd tegelevad sellega nemad. Ma saan kindel olla, et maksud saavad õigesti arvestatud ja õigeaegselt makstud ning mina saan rahuliku une. See on hästi oluline, et raamatupidaja on minu ettevõtte jaoks ja mitte vastupidi, see annab turvatunde. Raamatupidaja Helen Keir on minu jaoks olemas ja saan nõu kiirelt.

Firako töötajad täiendavad end pidevalt, hoiavad end kursis kõikide seadusemuudatustega. Mina ise ei jõua kõiki muudatusi jälgida ja tänu tellitud teenusele on minu firma seadusekuulekas.

Pööraselt mõnus koostöö! Soovitan sellist koostööd absoluutselt kõigile.