Majandusaasta aruanne ja FIE tuludeklaratsioon

Majandusaasta aruande peab iga äriühing äriregistrile esitama hiljemalt kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Kuna enne äriregistrile saatmist peavad osanikud aruande heaks kiitma, siis ei saa selle kokkupanemist jätta viimastele päevadele.

Majandusaasta aruande koostamise etapid

 • Raamatupidamise aastaaruande koostamine (raamatupidaja)
 • Ettevõtte tegevusaruande koostamine (tegevjuht)
 • Aruande esitamine audiitorile vajaduse või soovi korral. Audiitor kontrollib kirja pandud andmete õigsust ning väljastab oma arvamuse.
 • Juhtkond teeb osanikele ettepaneku kasumi jaotamise või kahjumi katmise kohta, mille osanikud peavad kinnitama.
 • Majandusaasta aruanne esitatakse osalejatele kinnitamiseks.
 • Majandusaasta aruanne esitatakse elektroonselt äriregistrile. Majandusaasta aruandel peab olema vähemalt ühe tegevjuhtkonna liikme allkiri.

Millal tuleb majandusaasta aruanne esitada?

Ettevõtte majandusaasta pikkuseks on 12 kuud. Kui ettevõtte majandusaasta perioodiks on märgitud kalendriaastaga identne vahemik (1. jaanuarist 31. detsembrini), tuleb aruanne esitada hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. juuniks.

Kui ettevõtte põhikirjas või muus tema tegevust reguleerivas dokumendis on olla fikseeritud ka sellest erinev majandusaasta, tuleb aruanne esitada hiljemalt kuu jooksul peale arvestusliku majandusaasta lõppemist.

Erandjuhtudel, näiteks ettevõtte asutamisel, tegevuse lõpetamisel või majandusaasta alguskuupäeva muutmisel, võib majandusaasta olla ka lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte üle 18 kuu. Kui ettevõte asutatakse teisel poolaastal (peale 1. juulit), võib esimese majandusaasta aruande esitada ülejärgmisel aastal, avaldades korraga pooleteise aasta majandusaasta aruande.

Kuna majandusaasta koostamine võtab aega, on mõistlik aruande koostamisega peale hakata kohe peale arvestusliku majandusaasta lõppu. Kõige hilisem aeg võiks olla kaks kuud enne esitamise tähtaega. Tasub meeles pidada, et majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui ettevõttes aktiivset majandustegevust ei ole toimunud!

Telli majanduaasta aastaaruanne Firako teenused OÜ kogenud raamatupidajatelt!

raamatupidajad-seisavad-oma-büroo-ees

Milliseid raamatupidamisandmeid on aastaaruande jaoks vaja?

Raamatupidajale on tarvis majandusaasta aruande koostamiseks esitada kõik algdokumendid:

 • Müügi ja ostuarved
 • Töötasude info
 • Maksusid puudutavad dokumendid
 • Põhivarade arvestus
 • Algarvestus

Need dokumendid on võimalik edastada elektroonselt ning enamasti selleks raamatupidamisbüroosse kohale tulema ei pea.

Kui eelnevalt ei ole raamatupidamist teostatud või see vajab korrastamist, siis tuleb kõigepealt tellida raamatupidamisteenus. Majandusaasta aruannet saab koostada vaid eelnevalt loodud raamatupidamisandmete põhjal.

Kuhu tuleb majandusaasta aruanne esitada?

Majandusaasta aruande saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri kaudu ning esitatud aruanne peab vastama kehtestatud vorminõuetele. Ettevõtjaportaali saab siseneda Smart-ID, ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

E-äriregistris saab anda raamatupidajale õigused aastaruande koostamiseks ja sisestamiseks. Seejärel saab juhatuse liige majandusaasta aruanne ID-kaardi või mobiil-ID abil digiallkirjastada.

Kellele ja milleks on majandusaasta aruannet tarvis?

Majandusaasta aruande esitamine on kohustuslik. Äriregister kontrollib majandustegevuse vastavust seaduses määratletule. Aruande vastu tunnevad huvi ka Maksu- ja Tolliamet ning võlausaldajad.

Lisaks ei tasu unustada, et majandusaasta aruande puhul on tegemist avaliku dokumendiga, mida saab iga huviline soovi korral lugeda. Tänapäeval on see justkui ettevõtte visiitkaart – majandusaasta aruande vastu võivad huvi tunda koostööpartnerid, kliendid, pangad, investorid ja riigiasutused.

Just seepärast on eriti oluline koostööd teha raamatupidajaga, et majandusaasta aruanne vastaks kõigile normidele ja seadustele ning jätaks ettevõttest usaldusväärse mulje.

Meie pikaajalise kogemusega raamatupidajad on meeleldi nõus majandusaasta aruande koostamisega aitama!

FIE tuludeklaratsioon

FIE deklareerib oma ettevõtlusest saadud tulu üks kord aastas vormil E, mis tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A. Kuna FIE maksustamine on tavapärasest veidi keerulisem, on tasub tuludeklaratsiooni koostamisel raamatupidaja poole pöörduda.

 • Ettevõtlusest saadud tulu peab deklareerima deklaratsiooni vormil E.
 • Vorm E esitatakse koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 30. aprilliks.
 • FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka siis, kui ettevõtlustulu puudus või see oli väiksem kui maksuvaba tulu.
 • Nii vormi A kui vormi E on võimalik esitada kas e-maksuameti/e-tolli kaudu või paberkandjal.
 • E-maksuameti/e-tolli vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates 15. veebruarist. Vorm E ei ole eeltäidetud.
 • Ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) peavad esitama ka isikud, kes ei ole kantud äriregistrisse, kuid on tegelenud ettevõtlusega ja saanud aasta jooksul ettevõtlustulu
 • Ettevõtluskulud ja -tulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti

Telli majandusaasta aruanne või FIE tuludeklaratsioon Firma raamatupidamise kogenud raamatupidajatelt! Hinnad alates 75 € + km.

Ettevõtjad kiidavad

Joosepi Talu OÜ maasikakasvatuses on hooajati tööl üle 100 töölise, kelle kõikide tasusid haldab raamatupidaja Jaanika Vooro, lisaks tegeleb ta arvetega, teeb aastaaruanded ja lahendab jooksvalt kõik finantsidega seotud küsimused.

Koostöö on meil hästi minu ettevõtte keskne ja raamatupidaja Jaanika on justkui meie oma töötaja. Jaanika Vooro on minu jaoks finantsraamatupidamise lihtsaks teinud ja temaga on hästi meeldiv suhelda. Ta säästab päris palju minu aega, samal ajal hoides raamatupidamise kiire ja korrektse. Kiidan Firma raamatupidajat Jaanika Voorot ülivõrdes.

Meie Perearstikeskus on teinud koostööd Firma raamatupidajatega juba 25 aastat. Tellin Aino Voorolt kogu raamatupidamise,  sealhulgas igakuine raamatupidamine, aastaaruande koostamine, inventari arvele võtmine, kulumisprotsendi arvestamine jne.

Olen eriti rahul, et saan regulaarselt juriidilist nõu ka töölepingute koostamiseks, nende erinevate punktide võimaluste ning tõlgenduste kohta. Aino Vooro on mulle nagu oma firma töötaja, võin usalduslikult temaga kõikidest oma keskuse finantsteemadest rääkida.

Tellides professionaalset raamatupidamise teenust saan efektiivsemalt korraldada oma ettevõtte äritegevust ning säästa raha ja aega. Firma raamatupidamise personaalset ja paindlikku teenust olen soovitanud ka juba mitmele teisele firmale.

Firma raamatupidaja Aino Vooro on kirjutanud meile PRIA projekte juba pikki aastaid. Tal on väga põhjalikud teadmised nii põllumajandusest kui ka projektide kirjutamisest. Oleme saanud rahastusi just tänu Aino oskuslikult koostatud projektidele. Mulle meeldib, et Firako teenused OÜ ei ole ettevõttena liiga suur ja saan väga personaalse lähenemise.

Firma raamatupidamise ehk Firako teenused OÜ klient olen olnud juba 10 aastat. Tellin kogu raamatupidamise, sealhulgas maksudeklaratsioonid, finantsanalüüsid, aastaaruanded neilt.

Töötan koos raamatupidajatega Ulvi Hark ja Helen Keir, kelle finantsteadmised ja nõuanded on väga vajalikud. Kuigi mul pole kunagi teisi raamatupidajaid olnud, pean koostööd väga edukaks. Minu ettevõtte rahaline heaolu sõltub just nendest. Paljud tuttavad on juba Firma raamatupidamise kliendid ja kõik on väga rahul.

Tellime täiemahulist raamatupidamisteenust Firako teenused OÜ-st juba 2015. aastast. Meil on 6 erinevat valdkonda ja  mitmesugused riigiteenused. Kuigi meie erinevad projektid võivad teha raamatupidaja elu keeruliseks, ei ütle nad kunagi ei.

Firma raamatupidajad võtavad hästi palju minu kui juhi töökoormust vähemaks. Varem pidin peast erinevaid numbreid teadma, nüüd tegelevad sellega nemad. Ma saan kindel olla, et maksud saavad õigesti arvestatud ja õigeaegselt makstud ning mina saan rahuliku une. See on hästi oluline, et raamatupidaja on minu ettevõtte jaoks ja mitte vastupidi, see annab turvatunde. Raamatupidaja Helen Kier on minu jaoks olemas ja saan nõu kiirelt.

Firako töötajad täiendavad end pidevalt, hoiavad end kursis kõikide seadusemuudatustega. Mina ise ei jõua kõiki muudatusi jälgida ja tänu tellitud teenusele on minu firma seadusekuulekas.

Pööraselt mõnus koostöö! Soovitan sellist koostööd absoluutselt kõigile.